pruhy

pruhy

Mgr. Pavel Batěk

V roce 2001 ukončil studium právnické fakulty UK v Praze. Od roku 2005 působí jako samostatný advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory po ev. č. 10609.


Sokolovská 394/17
186 00 Praha 8
Czech Republic
Tel.: +420 233 931 185
Fax: +420 233 931 186
www.akbatek.cz
akbatek@akbatek.cz

ODKAZY

http://www.justice.cz - oficiální server českého soudnictví

http://www.portal.gov.cz - portál veřejné správy České republiky

http://www.statnisprava.cz - adresář veřejné správy

http://www.nsoud.cz - Nejvyšší soud ČR

http://www.mvcr.cz/sbirka - Sbírka zákonů ČR

http://www.ipravnik.cz - články, rozhodnutí, vzory atd.

http://www.epravo.cz - elektronický magazín o právu