pruhy

pruhy

Mgr. Pavel Batěk

V roce 2001 ukončil studium právnické fakulty UK v Praze. Od roku 2005 působí jako samostatný advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory po ev. č. 10609.


Sokolovská 394/17
186 00 Praha 8
Czech Republic
Tel.: +420 233 931 185
Fax: +420 233 931 186
www.akbatek.cz
akbatek@akbatek.cz

ÚVOD

Advokátní kancelář poskytuje právní pomoc ve všech oblastech platného práva, zejména v oblasti práva obchodního, občanského, správního, trestního a pracovního, a v oblasti právních vztahů k nemovitostem

Každému klientovi je právní pomoc poskytována s plným ohledem na jeho individuální požadavky tak, aby při zachování nezbytné diskrétnosti a zákonného postupu bylo dosaženo co nejpříznivějšího výsledku

V případě požadavku klienta a dohody je právní pomoc dostupná 24 hodin denně, kterýkoliv den v týdnu. Nabídka právních služeb zahrnuje od začátku komplexní právní služby, včetně daňového a účetního servisu, a služeb soudních znalců, auditorů, notářů, tlumočníků, překladatelů.